Sorbischer Schulverein e.V. Postplatz 2                            02625 Bautzen                e-mail: info@sorbischer-schulverein.de tel:03591/550216

hornjoserbsce

Serbske ulske towarstwo z.t. je iniciator dwurneho kubanja po metode imerzije w pstowarnjach. Spoatk lta 1998 pewza wone 1. pstowarnju do swjskeho noerstwa. Mjeztym ma ST sydom pstowarnjow w ylowje, Choebuzu, Rownom, Nmcach, Maleecach, Chrsicach a Ralbicach jako swobodny noer na starosi. Tuchwilu kubuja so w nich 370 di.

Nkoti stari maja dale wobmyslenja, sto nastupa dwurne kubanje. Penmenje serbskich di je jedyn argument peiwo WITAJ-modelej.

Naoowanje modela WITAJ pak zmni dom z manych abo nmskich swjbow naeje domizny nawuknjenje serbskeje re, a z tym polpenje jich kmanose za zastup do serbskeje zakadneje ule. Tak mamy lpu ansu nae serbske zakadne ule jako iwjenski rum zdere, w kotrym so hie wdnje wuiwa serbska r.

W pstowarni w Chrsicach mamy samo tajki staw, zo sebi stari peja poskitk nmskeje re, dokel doma nmina anu rlu njehraje. Nkotre hodiny wob tyde z nmskej etu maja hio dli as dobry woths pola starich. Te tu pai: Jedna wosoba jedna r.