Sorbischer Schulverein e.V. Postplatz 2                            02625 Bautzen                e-mail: info@sorbischer-schulverein.de tel:03591/550216

argumenty

Tež Serbam w Hornjej Łužicy přinjese „WITAJ“-model lěpšiny. Mamy wjace dźěći, kotrež wobknježa serbšćinu jako wobchadnu rěč, znajmjeńša ju zrozumja. Tak móža wučerki a wučerjo zakładnych šulow serbsku rěč jako wobchadnu a we wjele předmjetach tež jako wuwučowansku rěč wužiwać. To garantuje nam zdźerženje wšitkich serbskich zakładnych šulow. W serbšćinje a němčinje maja šulerjo wučbu w skupinach a so hač do 4. lětnika we woběmaj rěčomaj na samsny abo podobny niwow přibliža.

Šulerjo 5. lětnika maja po 4 lětach dwurěčneho kubłanja kmanosć we wotpowědnych předmjetach serbskej wučbje šćěhować. Tak mamy wězo tež lěpše šansy rjadownje serbskich srjedźnych šulow pjelnić.